Dette website ejes af Rikke Finland, Skydebanegade 23, 2. tv. 1709 København V, rikke@rikkefinland.dk, CVR: 34 16 26 54. Når du køber ydelser hos mig, lagrer jeg data om dig.

Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data

Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

De oplysninger bliver kun brugt til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Jeg bruger programmer, som dine data kan være registreret hos.
Det er programmerne: 

Billy
Effihub
One.com

Kategorier af personoplysninger

Jeg lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Virksomheds CVR.nr.

Derudover kan jeg også i forbindelse med bogskrivning lagre oplysninger om: 

 • Religiøse overbevisninger
 • Politiske holdninger
 • Sundhedsinformation 
 • Fotos

Kilder

Jeg har fået dine oplysninger:

 • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
 • Direkte af dig i forbindelse med arbejdet med din tekst.
 • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige.

Behandlingsgrundlag

Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

 • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
 • For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Opbevaring

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

Rikke Finland
Skydebanegade 23, 2. tv.
1709 København V
Tlf. 71 90 09 77
rikke@rikkefinland.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning.

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk. Kig evt. på deres website datatilsynet.dk 

Cookies

Dette website anvender cookies. Hvis du ikke vil acceptere cookies, kan du slå dem fra i din browser eller vælge ikke at blive på siden.

Cookies? By continuing to use this site, you accept our use of cookies.