Dette website ejes af Rikke Finland, Skydebanegade 23, 2. tv. 1709 København V, rikke@rikkefinland.dk, CVR: 34 16 26 54. Når du køber ydelser hos mig, lagrer jeg data om dig.

Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data

Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger

Jeg lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, virksomheds CVR.

Kilder

Jeg har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
  • Direkte af dig i forbindelse med arbejdet med din tekst.
  • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige.

Behandlingsgrundlag

Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

  • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
  • For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Opbevaring

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

Rikke Finland
Skydebanegade 23, 2. tv.
1709 København V
Tlf. 61 69 84 17
rikke@rikkefinland.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

Dette website anvender cookies. Hvis du ikke vil acceptere cookies, kan du slå dem fra i din browser eller vælge ikke at blive på siden.

Cookies? By continuing to use this site, you accept our use of cookies.